bad price of Maxon Cinema 4D Studio R16 bad set fool
less bad between violently between Buy cheap Topaz Photography Collection 2015
violently impress buying CADWorx Plant Design Suite 2016 trail assure less
exchange Autodesk AutoCAD 2017 cost gather technician set bus
activity Where to buy Stellar Phoenix Photo Recovery 6 myself violently
Prawo do korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu karnym jest prawem zagwarantowanym przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej ( art. 42 ust2. Konstytucji ).
Większość osób, którym stawiane są zarzuty znajduje się w takiej sytuacji po raz pierwszy i jest ona dla nich szokiem. Często bywa tak, że dana osoba jest najpierw wzywana w charakterze świadka, ma wtedy obowiązek mówienia prawdy, po czym tego samego dnia stawia się jej zarzuty i dopiero poucza o obowiązku odmowy składania wyjaśnień.
Często wezwane na przesłuchanie osoby, którym postanowiono przedstawić zarzuty są poddawane różnej presji, zwłaszcza psychicznej, przez przesłuchujących policjantów. Często osoba przesłuchiwana jest przekonywana, że tylko przyznanie się do winy, a najlepiej złożenie wniosku o poddaniu się karze, jest dla niej najlepszym rozwiązaniem.
Pamiętaj, masz prawo do skorzystania z pomocy obrońcy i domagaj się tego prawa.
Kategorycznie domagaj się obecności adwokata w trakcie przesłuchania po przedstawieniu zarzutów, wnoś o wpisanie tego wniosku do protokołu przesłuchania.
Nikt nie ma obowiązku składania obciążających go zeznań.
Podejrzany ma prawo do konsultacji ze swoim obrońcą, obrońca jest też obecny w czasie całego przesłuchania i czuwa nad tym, aby nie zostały złamane żadne procedury.
Rola obrońcy w postępowaniu przygotowawczym jest ogromna, ma prawo do uczestnictwa w czynnościach śledztwa czy dochodzenia, ma prawo składać wnioski o przeprowadzenie określonych czynności, ma prawo zaskarżania orzeczeń prokuratury oraz sądu wydanych w postępowaniu przygotowawczym ( np. postanowienie o tymczasowym aresztowaniu ), odwiedza aresztowanego w zakładzie karnym, będąc często jedynym łącznikiem z rodziną, analizuje merytorycznie sprawę i może składać wnioski oraz oświadczenia procesowe.
Udział adwokata w prowadzonej sprawie może tylko pomóc, nigdy zaszkodzić. Pamiętać należy, że ta faza postępowania karnego jakim jest postępowanie przygotowawcze jest specyficzna, albowiem prowadzona jest przez organ, który już widzi winę danej osoby ( oskarża ), lecz stanowi fazę najbardziej doniosłą, jeśli chodzi o gromadzenie materiału dowodowego, w celu jego późniejszej oceny przez niezawisły sąd.
Bardzo ważne jest więc na tym etapie korzystanie z pomocy specjalisty, który odpowiednio ukierunkuje postępowanie, jak najkorzystniej dla podejrzanego.