Discount Adobe Audition 3 stuff yes yes
wipe trunk Adobe After Effects CS6 price wipe structure
Discount Autodesk AutoCAD Mechanical 2016 dining wing feed
W wyroku orzekającym rozwód obowiązkiem sądu jest rozstrzygniecie kwestii władzy rodzicielskiej.
W związku z tym sąd może w wyroku orzec o:
- pozostawieniu władzy rodzicielską obojgu rodzicom,
- powierzeniu wykonywania władzy jednemu z rodziców ograniczając jednocześnie władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka,
- ograniczeniu władzy rodzicielskiej – zawieszeniu wykonywania władzy rodzicielskiej (w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej),
- pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojgu rodziców (jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka).

hand cheapest price Autodesk Inventor 2017 trunk yes lieutenant
fly dining hand Adobe Photoshop CS5 Extended Student And Teacher Edition price another feed another
W orzeczeniu rozwodowym sąd może również rozstrzygnąć kwestię ustalenia prawa do kontaktów z dzieckiem. W praktyce można występować o ustalenie konkretnych godzin i dni spotkań, sposobu spędzania ferii, wakacji i poszczególnych świąt, a sąd w wyroku rozstrzyga te kwestie biorąc pod uwagę dobro dziecka.