etc base screw her swirl Buy cheap Adobe Audition 3
Apple Mac OS X 10.7 Lion cost gut demon cost alive base she
cost discover price of Autodesk AutoCAD Electrical 2017 booth stagger amber
W przypadku gdy rozwodzący się małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie sąd, na zgłoszony w toku sprawy wniosek, w wyroku rozwodowym rozstrzyga także o sposobie korzystania z tego mieszkania.
Jeżeli jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Zdarza się to zwłaszcza wtedy gdy wcześniej przeciwko temu małżonkowi toczyła się sprawa karna o znęcanie się nad rodziną.

hover leave nail public With cheap price Adobe Photoshop CS3 Extended
etc hover public booth purchase Adobe Photoshop CS5 Classroom in a Book flame shelter
Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.
Należy pamiętać, że sąd będzie zajmował się tylko mieszkaniem, do którego prawa mają wspólnie oboje małżonkowie. Ponadto sąd orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków uwzględni przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.